bildet viser en mann som holder frem en mobiltelefon

Veimerkingsoperatørene kan starte arbeidsdagen via Jamas app

Jama Yusuf har jobbet med systemutvikling for Trysil RMM i over 15 år. Underveis har han bidratt til å utvikle en rekke automatiseringssystemer. Han står også bak den nye appen der operatørene kan starte oppvarming av veimerkingsmaskinene fra mobilen.

“Jeg har utviklet en app som lar veimerkingsoperatører starte arbeidsdagen fra mobiltelefonen,” sier Jama. “Den er basert på IoT-teknologi og er fullt integrert med vår skybaserte Telematikkløsning, slik at våre kunder kan kontrollere og administrere veimerkeutstyret sitt ved hjelp av telefonen.”

Tidligere måtte veimerkingsoperatørene gå til lastebilen før de begynte på arbeidsdagen for å manuelt starte forvarmingen av de termoplastiske materialene som blir brukt til veimerking. Nå, takket være Jamas app, kan de gjøre det direkte fra mobiltelefonen og overvåke bilen mens systemet varmes opp. “Dette gjør arbeidsdagen mer praktisk og fleksibel for operatørene,” sier Jama.

Automatiserte løsninger

“Telematikksystemet på veimerkingsmaskinen rapporterer hvilket arbeid bilen gjør til administrasjonen i sanntid. De som sitter på kontoret kan samtidig styre bilens oppgaver gjennom skyen”, sier Yusuf.

I tillegg til denne styringsmuligheten gjør telematikken i systemet det mulig å følge med på hvor godt utstyret på bilene fungerer, samtidig som man kan programmere og oppdatere bilens styringssystemer gjennom den samme skybaserte løsningen.

“Flere av disse oppgavene har tidligere vært manuelle. Gjennom årene har vi utviklet systemene til å bli mer og mer automatiserte”, sier Yusuf.

Linecontroller

Linecontroller er selve hjernen i Trysil RMM sine veimerkingsmaskiner. Linjedelingsautomatikken i systemet kontrollerer både linjelogikken og lastebilens varme- og hydraulikksystemer. I tillegg lager den rapporter med linjetype, bredde og utlagt lengde.

“Nå slipper operatørene å ta manuelle notater fra Linecontrolleren. Utleggerrapportene sendes direkte fra bilen til kontoret gjennom telematikksystemets skyløsning”, sier Jama.

Han har også vært ansvarlig for å videreutvikle Linecontrolleren i mange år.

“Integrasjonen mellom Linecontroller, Telematikksystemet og mobiltelefonen gjør at våre kunder får en kostnadseffektiv drift”, sier Jama Yusuf til slutt.