FINANSIERINGSLØSNINGER

Eksfin finansierer norsk eksport og internasjonal vekst.

Eksfin tilbyr statlige lån og garantier som fremmer salgskontrakter og eksportfremmende investeringer i Norge.

Eksfin bidrar til å sikre at norske eksportnæringer er økonomisk konkurransedyktige i utlandet.

Eksfin bistår utenlandske kjøpere og deres banker med statlige lån, garantier og kompetent rådgivning.

Bildet viser en kalkulator med teksten "finance" som ligger oppå et ark med grafer og ved siden av en kulepenn.