FINANSIERINGSLØSNINGER

Eksfin finansierer norsk eksport og internasjonal vekst.

Eksfin tilbyr statlige lån og garantier som fremmer salgskontrakter og eksportfremmende investeringer i Norge.

Eksfin bidrar til å sikre at norske eksportnæringer er økonomisk konkurransedyktige i utlandet.

Eksfin bistår utenlandske kjøpere og deres banker med statlige lån, garantier og kompetent rådgivning.