Kokebil

Hos Trysil RMM bygger vi spesialbygde kokebiler. Vi tilbyr kokegryter for termoplast i forskjellige størrelser og volum. Kokegrytenes røreverk drives av hydrauliske motorer, og oppvarmingen påføres indirekte via hetoljemantling og 220V oljebrenner. For å maksimere den tilgjengelige kapasiteten på lastebilen, kan kokegrytene monteres side ved side eller på rad på lastebilpåbygget. Temperaturkontroll og rørverk styres inne fra førerhuset.

KOKEBIL

TEKNISK SPESIFIKASJON OG OPSJONER
  • Trysil Maskin Pre-heater trucks are special built trucks and are solely designed to prepare and pre-heat road marking materials.
  • 26 ton / 3 axl truck: max capacity 3x 1200 litres pre-heater tanks
  • 32 ton / 4 axl truck: max capacity 4x 1200 litres pre-heater tanks
  • Crane and filling silos for big bag
  • Hydraulic mixer with speed and rotation controls both from truck cabin and by the tanks
  • Hydraulic and electrical power from truck engine or external powerpack
  • Thermoplastic pump for filling operation, with filling capacity up to 200L/min
  • RPM/TimerController for agitator.
  • Hydraulic operated heated-oil pump system, for heat circulating throughout truck
  • Movable filling tubes with heat-oil jacket