Kokebil

Hos oss i Trysil RMM bygger vi spesialbygde kokebiler. Vi tilbyr kokegryter for termoplast i forskjellige størrelser og volum for å tilpasse oss ditt behov.  Kokegrytenes røreverk drives av hydrauliske motorer, og oppvarmingen påføres indirekte via hetoljemantling og 220V oljebrenner. For å maksimere den tilgjengelige kapasiteten på lastebilen, kan kokegrytene monteres side ved side eller på rad på lastebilpåbygget. Temperaturkontroll og rørverk styres inne fra førerhuset.

Disse kokebilene er spesialbygde med tanke på å forberede og varme opp termoplasten som brukes til vegmerkingen. De kommer som enten tre-akslet eller fire-akslet lastebil, med henholdsvis 3 x 1200 liters oppvarmingstanker eller 4 x 1200 liters oppvarmingstanker. Kran og silo er tilpasset storsekker. Den hydrauliske mikseren kan styres både fra førerhytten og fra tanken, noe som forenkler prosessen.  

Med hydraulisk og elektrisk kraft fra kjøretøyets motor eller ekstern kilde, tilbyr vårt system effektivitet og pålitelighet. Pumpen for termoplasten har en imponerende fyllingskapasitet på  hele 200 liter per minutt, mens RPM/TimeController styrer presis miksing av termoplasten. Vår hydrauliske varmeolje-pumpesystem sirkulerer varmen jevnt gjennom lastebilen, og bevegelige fyllingsrør gir ytterligere fleksibilitet. Dette avanserte systemet er utviklet for å maksimere produktivitet og sikre nøyaktighet i veimerkingsprosessen.

Bildet viser en kokebil.

KOKEBIL

TEKNISK SPESIFIKASJON OG OPSJONER
  • Trysil Maskin Pre-heater trucks are special built trucks and are solely designed to prepare and pre-heat road marking materials.
  • 26 ton / 3 axl truck: max capacity 3x 1200 litres pre-heater tanks
  • 32 ton / 4 axl truck: max capacity 4x 1200 litres pre-heater tanks
  • Crane and filling silos for big bag
  • Hydraulic mixer with speed and rotation controls both from truck cabin and by the tanks
  • Hydraulic and electrical power from truck engine or external powerpack
  • Thermoplastic pump for filling operation, with filling capacity up to 200L/min
  • RPM/TimerController for agitator.
  • Hydraulic operated heated-oil pump system, for heat circulating throughout truck
  • Movable filling tubes with heat-oil jacket