Telematikksystem

Alle vegmerkemaskiner produsert av Trysil Maskin kan utstyres med et telematikksystem som lagrer og sender inn veimerkingsrelatert data og informasjon via vår skytjeneste. Telematikksystemet består av en PC i kjøretøyet, GPS, Simkort, CAN-nettverk og webapp.