Stripevasker

Lasebilmontert spylebil

Spesialkonstruert spylebil til rengjøring av veimerking

Bildet viser en stripevasker.

STRIPEVASKER

TEKNISK SPESIFIKASJON OG OPSJONER
  • Utløpstrykk fra 400-600bar @ 46 l/min
  • Vanntank opp til 21 m3 med stabil seksjonert fordeling
  • Hydraulisk drevet høytrykkspumpe, 24V fødepumpe
  • Justerbart utløpstrykk fra førerhus
  • Justerbar spylearm fra førehuset montert på hydraulsik drevne pistolvogner
  • Førervalg for midtlinje eller kantlinje styrt fra førerhuset.
  • Monitor i førerhuset med kamera for midtlinje og kantlinje