SAMSPILL MED KUNDENE

Alle våre lastebil påbygg skjer i nær dialog med våre kunder, så du er velkommen til å delta i prosessen med planlegging, bygging og idriftsettelse av prosjektene. Når vi kombinerer din kunnskap om dine behov med vår kunnskap om utvikling av maskiner, sikrer vi sammen at sluttproduktet vil gjøre jobben du skal gjøre. På denne måten har vi opparbeidet oss et rykte for å levere produkter som er funksjonelle, avanserte, effektive, pålitelige, trygge og enkle å vedlikeholde.

Bildet viser administrerende direktør Jon Kjetil med to kunder. De står inne i et bygg med en lastebil i bakgrunnen.