KVALITET I ALLE LEDD

Med mer enn 60 års erfaring med å utvikle veimerkingsutstyr i en av de mest utfordrende topografiene i verden, er alt vi bygger designet for å tåle de mest ekstreme forhold. Vårt kvalitetssystem gjennomsyrer produksjonen av maskinene i hele byggeperioden.

NULLSKADEFILOSOFI

Trysil RMM har en nullskadefilosofi, og denne har en sentral posisjon i alt arbeid som utføres i selskapet.

HMS

De lastebilbårne veimerkingsmaskinene sørger for at operatørene sitter trygt og komfortabelt inne i førerhuset. Maskinene er bygget slik at en operatør klarer seg alene. Likevel har noen av våre kunder en HMS-filosofi om at det alltid skal være to operatører i førerhuset; en til å kjøre bilen i en rak linje, og en til å styre linjedelingsautomatikken.

MILJØTEKNOLOGI

Det grønne skiftet påvirker også veimerkingsbransjen. Vi har utviklingsprosjekter gående som ser på andre energibærere enn diesel. Det kraftkrevende påbygget for termoplastmaskineri gjør dette til et utfordrende og spennende arbeid.

KONTINUERLIG FORBEDRING

Vår historie viser at vi har ligget i forkant av utviklingen på automatiserte veimerkingsmaskiner. Vi setter søkelys på ny robust teknologi som er til hjelp for operatørene slik at våre kunder blir med kostnadseffektive og lønnsomme. Vår kvalitet skal bety noe for våre kunder.