bildet viser en dame med caps som sitter på en stein med flott landskap i bakgrunnen

Marilyn Saulsbury – Vår første ansatte i USA

Mens Trysil RMM sikter mot et gjennombrudd i det amerikanske markedet i samarbeid med sin partner MRL, har Marilyn Saulsbury startet arbeidet med å etablere det nye kontoret i Minneapolis, Minnesota.

“Vi starter et helt nytt selskap, så til å begynne med har arbeidet bestått i å etablere kontoret og å få alle formalitetene på plass”, sier Saulsbury.

To-språkelig

Marilyn er født og oppvokst i Norge, men har nå bodd 17 år i USA, og er to-språklig. Hennes utdannelse og arbeidserfaring er innenfor psykisk helse.

“Jeg har en bachelor i kommunikasjonspsykologi og HR. Før jeg startet i Trysil RMM jobbet jeg innenfor dette feltet i fem år”, sier hun.

Ble interessert etter messedeltagelse

Hun ble interessert i å jobbe for Trysil RMM da hun deltok på ATSSA Expo i Tampa, Florida i 2022. Hun stod på stand sammen med sin far Erik Bakken som er en av medeierne i selskapet. Marilyn bidro med å snakke med potensielle kunder og besøkende som var fascinert av Trysil sin Trafficprinter som ble vist frem på messen.

“Jeg har jobbet innenfor salg før og likte det veldig godt. Da jeg hjalp til i Tampa ble den samme gleden med å skape bånd og tillitt mellom mennesker vekket til live igjen. Jeg følte også at jeg kunne spille på mine ferdigheter innenfor kommunikasjonspsykologi når jeg tok kontakt med forbipasserende inne på messeområdet”, sier hun.

Tilbudet om jobb på Trysil RMM sitt nye kontor i USA ble forespeilet henne i etterkant av ATSSA messen.

“Etter noen gode samtaler bestemte jeg meg for at dette var et jobbskifte og en ny karrierevei som ville passe meg bra. Jeg hadde min første arbeidsdag i Trysil RMM Inc. 27. Juni”, sier hun.

Myndighetsgodkjennelse på tvers av USA

Etter oppstarten med å få kontoret opp og stå, skal Marylin nå gi seg i kast med markedsaktivitetene. En viktig oppgave til å begynne med er å få Trafficprinter teknologien godkjent hos amerikanske veimyndigheter. Dette blir et møysommelig arbeid, da hver stat krever egen godkjenning.

“I tillegg vil jeg jobbe sammen med MRL sitt salgsteam og overbevise kundene om at Trafficprinter er fremtiden for veimerking av trafikksymboler”, sier Marilyn.

MRL er lokalisert i Montana og er markedsleder i USA på veimerkingsmaskiner. Trafficprinter blir et verdifullt supplement i deres produktportefølje.

Tror på suksess

“Det er på tide at de gammeldagse manuelle metodene for veisymboler blir erstattet av den automatiserte Trafficprinter teknologien. Den bringer ulykkesutsatte veimerkere bort fra veibanen og inn i lastebilens trygge og sikre omgivelser. Jeg tror at med hardt arbeid og kontinuerlig samarbeid med MRL vil Trysil RMM lykkes i USA. Jeg er glad for å være del av et profesjonelt team som så langt har lykkes godt i Europa. USA er verdens største marked på veimerking så vekstmulighetene er absolutt til stede“, konkluderer hun.