bildet viser vegmerkingsbiler og folk med gule vester. på bakken er det vegmerkinger

Trysil RMM  bringer ny teknologi til det britiske markedet

Etter at pandemien satte en stopper for alle messer og kundedemonstrasjoner kan Trysil RMM nå endelig gjennomføre produktdemonstrasjoner i nye markeder. Den 9. juni arrangerte Trysil RMM en Trafficprinter demo i London i samarbeid med sin kunde WJ, som er markedsleder i UK på veimerking.

Ifølge daglig leder Jon Kjetil Jutulstad var det et vellykket arrangement.

”Trafficprinter er vår egenutviklede teknologi som de ikke har i England, og denne typen av veimerkingsmaskin vil øke trafikksikkerheten på britiske veier», forklarer Jutulstad

Entusiasme over Trafficprinter

WJ bestilte en Trafficprinter av Trysil RMM for et par år siden, og den ble nylig godkjent og registrert til bruk på britiske veier. Det var dermed på tide å vise frem produktet til markedet og demonstrere fordelene den innovative teknologien bringer med seg.

”Demonstrasjonen ble gjennomført i London, og WJ inviterte sine kunder og representanter for veimyndighetene i Storbritannia», sier Jutulstad.

Etter demoen inviterte Trysil RMM sammen med Innovasjon Norge deltagerne til middag på den norske ambassade residensen. Jutulstad forteller at det var en hyggelig atmosfære og at både kunder og embedsrepresentantene uttrykte entusiasme over Trafficprinter teknologien.

“De var entusiastiske fordi Trafficprinter muligjør at all veimerkingen foretas maskinelt styrt fra førerhuset, fremfor de manuelle metodene som brukes i dag. »

bildet viser vegmerkingsbil

Sikrere arbeidsforhold

Det er stadig trafikkulykker i forbindelse med veimerkere som legger symboler manuelt i veibanen mens trafikken suser forbi. Ved å flytte veimerkerne fra veibanen inn til førerhusets sikre og trygge omgivelser vil antall ulykker reduseres betydelig.

Men også effektiviteten er kraftig forbedret med Trafficprinter teknologien.

“Vi arrangerte en uhøytidelig mann mot maskin konkurranse, der et manuelt handleggerteam jobbet side om side med Trysil RMM sin nye veimerkingsmaskin. Traficprinteren hadde allerede lagt fem symboler mens handleggerteamet fortsatt jobbet med sitt første veimerkingssymbol», forklarer Jutulstad.

Jutulstad forteller at det er gledelig at det engelske markedet åpner seg for Trysil RMM sine produkter. Han håper at dette er starten på flere leveranser, både til WJ og andre potensielle brukere i Storbritannia. Demonstrasjonen i London var i så måte en veldig god start.

«Kundene vil gjerne se hvorledes maskinene virker i virkeligheten før de foretar sine investeringer i nytt utstyr. Derfor er vi veldig fornøyd med at vi fikk gjennomført det planlagte eventet i London», sier Jutulstad.