bildet vi ser en collage av vegvesenbil

Nye formerkebiler til Statens Vegvesen

Trysil Road Marking Machines har hatt et langt og godt partnerskap med Statens Vegvesen sine formerkere. En av disse, Rune Tranum, kan fortelle at de er veldig godt fornøyde med formerkerbilene som leveres fra Trysil RMM.

Et partnerskap med en lang historie

Tranum har jobbet som formerker i Statens Vegvesen i mange år, og har vært med på utviklingen av formerkingsutstyret som brukes på norske veier. Han setter pris på at Trysil RMM kontinuerlig forsøker å forbedre produktet og at de lytter til tilbakemeldingene som formerkerne gir dem.

«Dette er et godt partnerskap med en lang historie. Formerkerutstyret har blitt mer automatisert opp gjennom årene, og i senere tid har det blitt mer fokus på HMS. Dagens formerkerbiler muliggjør at vi kan gjøre jobben uten å måtte gå ut av bilen i levende trafikk,» sier Tranum.

bildet viser en mann i gule klør som lener seg mot en vegvesenbil

Fleksibelt og brukervennlig utstyr

Den pågående prosessen med tilbakemeldinger fra brukerne har resultert i den nyeste generasjon formerkerbiler som nå leveres til Statens Vegvesen. Med tekniske løsninger som styres fra førerhuset blir formerkingen malt på veien på en sikker og effektiv måte.

«Vår lojalitet til Trysil RMM er basert på produkter som fungerer godt til vår bruk, og at de har medarbeidere som er konstruktive i sin dialog med oss. Utstyret fungerer til og med når det er kuldegrader og når det er våt veibane», forklarer Tranum.

I tillegg er Rune veldig fornøyd med at utstyret er pålitelig og trygt å bruke, og at formerkerbilene som leveres til Statens Vegvesen har de samme spesifikasjonene med likt oppsett.

«Når formerkerbilene er likt utstyrt kan formerkerne i Statens Vegvesen stille opp for hverandre over hele landet uten å måtte bruke unødig tid på å sette seg inn hvordan utstyret skal opereres», forklarer Tranum.

Kontinuerlig vekst og utvikling

Tranum forteller at Statens Vegvesen nylig fikk levert fem formerkerbiler til årets sesong, og at de behøver enda tre nye til neste sesong.

«Jeg har jobbet som formerker i 33 år nå, og jeg har alltid hatt et godt forhold til Trysil RMM. Det har vært veldig interessant å se hvorledes de har utviklet selskapet over lang tid. Jeg synes det er fascinerende at de er i verdensklasse på veimerkingsmaskiner lokalisert Trysils dype skoger», sier Tranum.