Multiapplicator

For å ivereta dagens krav til linjerefleksjon under ulike værforhold og om natten har vi utviklet Multiapplicator.  Den appliserer vanlige extruder linjer, dråpelinjer eller en kombinasjon av disse. Den kan for eksempel legge dråper ovenpå heltrukne linjer i samme vending. Multiapplicator muliggjør også applisering av den moderne linjetypen trapflex. Den leveres med axielle eller radielle klaffer.